VÒNG ĐEO TAY
 

Chất liệu thạch anh hồng, 14 hạt tròn, cỡ hạt 2cm...

Chất liệu gỗ hóa thạch, 12 hạt tròn, cỡ hạt 1.5cm...

Chất liệu thạch anh tóc, 17 hạt tròn, cỡ hạt 1.2cm...

Chất liệu mã não đen & màu môn, 14 hạt tròn, cỡ hạt 2cm...

Chất liệu mã não đen, 14 hạt tròn, cỡ hạt 2cm...

Chất liệu caxedon lên mã não, 12 hạt tròn, cỡ hạt 2.3cm...

Sự kết hợp giữa hạt tròn cỡ hạt 2cm & hạt góc cạnh mang đến nét phá cách cho vòng đeo tay...

Sản phẩm chế tác từ chất liệu đá bán quý & đá quý,...

Sản phẩm chế tác từ chất liệu đá bán quý & đá quý,...

Sản phẩm chế tác từ chất liệu đá bán quý & đá quý,...

Sản phẩm chế tác từ chất liệu đá bán quý & đá quý,...

Sản phẩm chế tác từ chất liệu đá bán quý & đá quý,...

Sản phẩm chế tác từ chất liệu đá bán quý & đá quý,...

Sản phẩm chế tác từ chất liệu đá bán quý & đá quý,...

Sản phẩm chế tác từ chất liệu đá bán quý & đá quý,...

Sản phẩm chế tác từ chất liệu đá bán quý & đá quý,...

Sản phẩm chế tác từ chất liệu đá bán quý & đá quý,...

Sản phẩm chế tác từ chất liệu đá bán quý & đá quý,...

 
 
Lên đầu trang
Liên hệ