Prehnite_viên đá biểu trưng cho tình yêu vô điều kiện.

Sự hình thành

Prehnite là một khoáng chất chứa canxi và nhôm. Những vùng chịu những đợt phun trào bazan cổ thời đầu kỷ Cambri, tạo điều kiện sinh thành một số khoáng vật như prehnite.

Prehnite được nói để nối tới thiên sứ Raphael, là đá của tình yêu vô điều kiện.
Ứng dụng

Đa số Prehnite có màu lục phớt vàng và phần còn lại là vàng.

Về mặt tinh thần, Prehnite tăng cường kiến thức bên trong. Prehnite nối lý trí và tình cảm, nên trong hành động sẽ đó đạt tới lợi ích cao nhất. Mang prehnite để làm mạnh thêm trực giác của các bạn và đoán nhận những sự thật.

Prehnite được sử dụng làm trang trí, trang sức, chế tác tượng...
Những viên chất lượng thấp hơn sẽ được mài hạt, hàng chạm và mỹ nghệ.

(St)

Sản phẩm chế tác từ Prehnite

left direction

Làm từ chất liệu quý như mã não, thạch anh...

Làm từ chất liệu quý như mã não, thạch anh...

Làm từ chất liệu quý như mã não, thạch anh...

Làm từ chất liệu quý như mã não, thạch anh...

Làm từ chất liệu quý như mã não, thạch anh...

Làm từ chất liệu quý như mã não, thạch anh...

Làm từ chất liệu quý như mã não, thạch anh...

Làm từ chất liệu quý như mã não, thạch anh...

Làm từ chất liệu quý như mã não, thạch anh...

Làm từ chất liệu quý như mã não, thạch anh...

Làm từ chất liệu quý như mã não, thạch anh...

Làm từ chất liệu quý như mã não, thạch anh...

Làm từ chất liệu quý như mã não, thạch anh...

Làm từ chất liệu quý như mã não, thạch anh...

Làm từ chất liệu quý như mã não, thạch anh...

Làm từ chất liệu quý như mã não, thạch anh...

Làm từ chất liệu quý như mã não, thạch anh...

Làm từ chất liệu quý như mã não, thạch anh...

Làm từ chất liệu quý như mã não, thạch anh...

Làm từ chất liệu quý như mã não, thạch anh...

Làm từ chất liệu quý như mã não, thạch anh...

Làm từ chất liệu quý như mã não, thạch anh...

Làm từ chất liệu quý như mã não, thạch anh...

Làm từ chất liệu quý như mã não, thạch anh...

right direction
Lên đầu trang