left conner
Tôn vinh nét sạch đẹp, độ bền vật liệu với Chống thấm SP.
rifht menu
  Thông tin liên hệ Cty Đại Huy| Hàng mỹ nghệ| Chống thấm Chống thấm-Keo dán|
    Keo dán-Chống thấm | Đá quý  | Tư vấn thiết kế cảnh  | Gốm sứ trang trí - cây cảnh   | Đá gốm ngói trang trí  | Mô hình minmaxgood  | Hợp tác-phát triển thương mại  
 
ĐÁ TỰ NHIÊN

Sản phẩm tổng hợp về đá sân vườn

Đá cảnh (DH_AB_110) Đá cảnh (DH_AB_111) Đá cảnh (DH_AB_112) Đá cảnh (DH_AB_113) Đá cảnh (DH_AB_114)
Đá cảnh (DH_AB_115) Đá cảnh (DH_AB_116) Đá cảnh (DH_AB_117) Đá cảnh (DH_AB_118) SV16
Đá phiến trắng xi măng
(30x30; 30x60)
Đá cây trang trí bồn hoa
(10x10x6; 10x10x10,
10x20x10, 10x25x10)
Đá trụ cao(DH_AB_119) Đá thớt (DH_AB_120) Đá thớt (DH_AB_121)
SV15 Đá cây màu xám đen (DH_AB_122) Đá cây (DH_AB_123) Đá cây (DH_AB_124) Đá cây (DH_AB_124)
DH_AB_125 (30x60) Đá cây (DH_AB_124) Đá phiến (DH_AB_125) Đá thớt DH_AB_126 (băm) Đá trụ đứng (DH_AB_119)
Đá khắc chữ "XUÂN" Đá khắc chữ "TÂM" Đá khắc chữ "THỌ" Đá khắc chữ "ĐỨC" Tâm (ĐH 2A179)
Đá khoan lỗ, trụ tròn (DH_AB_127) Đá lỗ trụ chữ nhật (DH_AB_128) Đá khoan lỗ, vát đầu (DH_AB_129) DH_AB_130 DH_AB_131
DH_AB_128 DH_AB_132 DH_AB_133 DH_AB_134 DH2A161
DH2A162 DH2A163 Sỏi đúc DH2A159 Sỏi đúc DH2A160 Sỏi đúc DH2A158
Sỏi DH_AB_135 Sỏi DH_AB_136 Sỏi DH_AB_137 Sỏi DH_AB_138 Sỏi DH_AB_139
Sỏi DH_AB_140 Sỏi DH_AB_141 Sỏi DH_AB_142 Sỏi DH_AB_143 Sỏi DH_AB_144
Sỏi DH_AB_145 Đá đen Sỏi DH_AB_146 Sỏi DH_AB_147 Đá dăm Vũng Tàu
 

Trang chủ | Sản phẩm | Catalogue | Hướng dẫn mua hàng | Liên hệ | Bản đồ đường đi | Sơ đồ website
www.daihuy.com.vn | Hotline: 0908 542 280 | Email: daihuydaihuy@gmail.com | Ad: 555 Lê Văn Lương P.Tân Phong Q7 tpHCM
Copyright © 2012 DaiHuy Ltd., All Rights Reserved.